Låt de unga behålla sin premiepension!

Med senaste tidens skandaler i samband med premiepensionsplaceringar hos Falcon och Allra där åtskilliga miljoner har försvunnit för pensionsspararna ser nu regeringen behov av att se över premiepensionssystemet. Det är givetvis helt oacceptabelt att bolag agerar oetiskt gentemot pensionsspararna, som i sin tur förväntar sig göra sin framtid guldkantad med dessa pengar. Utan tvivel måste något göras för att styra upp marknaden. (mer…)

Mot en jämställd arbetsskadeförsäkring – äntligen!

Arbetsskaderegleringen i socialförsäkringsbalken har sedan lång tid tillbaks varit i behov av översyn då arbetslivet och därmed de skador vi får förändrats. Regleringen avseende arbetsskador har rötter från 1900-talets början där plötsliga, inte sällan allvarliga, olycksfall var vanliga. Arbetet för en säker arbetsmiljö var inte utvecklat och behovet av ekonomiskt skydd för arbetarna vid en allvarlig skada var uppenbar. (mer…)

JA-delegationens arbete klart – en betraktelse

 

JA-delegationens arbete klart – en betraktelse

Igår höll Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, den så kallade JA-delegationen, seminarium i samband med överlämnande av sitt slutbetänkande till arbetsmarknads-minister Ylva Johansson. Sommarens första riktigt fina dag fyllde rummet med förväntansfulla parter, arbetsgivare, journalister och övriga intresserade för att ta del av idéerna i betänkandet med det anspråksfulla namnet Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv (SOU 2015:50).

(mer…)

Nu krävs idéer och verktyg för att stävja ohälsan

Sjukskrivningstalen ökar på ett högst oroande sätt. Hur fort den negativa utvecklingen sker kan tydligast visas genom att kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering har ökat med 55 procent sedan 2010 och att om inget görs för att bryta trenden kommer kostnaden inom 4 år totalt sett uppgå till oerhörda 47 miljarder kronor, enligt analys av Försäkringskassan. Det är kvinnor som står för den största ökningen.

(mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Lars Fresker

Ordförande

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Karin Lundmark

Kommunikationsansvarig

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert