Hela livet måste räknas!

I vår blogg inför Tjänstepensionens dag lyfter vi denna gång den allmänna pensionen. Vår pensionsexpert Svante Uhlin reflekterar över den så kallade livsinkomstprincipen i det allmänna pensionssystemet.

En av de bärande principerna bakom den nya (ja, inte ny-ny, för att citera en reklamkampanj för ett känt chokladmärke från i somras) allmänna pensionen var att storleken på ålderspensionen i princip helt och hållet skulle följa av storleken på varje årslön i en persons arbetsliv. Den så kallade livsinkomstprincipen kom att ersätta den tidigare rådande så kallade inkomstbortfallsprincipen.

(mer…)

Det orangea kuvertet – nu ännu bättre!

Pensionsmyndigheten meddelar i ett pressmeddelande att den individuella prognosen över den framtida allmänna pensionen är borttagen i 2018 års version av det s.k. orangea kuvertet. Kvar blir en sammanställning över hur mycket som sammanlagt tjänats in till den allmänna pensionen samt ett beslut om den intjänade pensionsrätten under 2016. För den som loggar in på myndighetens webbplats väntar enligt Pensionsmyndigheten dessutom stora förändringar i form av nyutvecklade funktioner för att göra en prognos över hela sin pension och för att få anpassad pensionsinformation utifrån den egna åldern och livssituationen.


Aftonbladet beskriver detta i en artikel som att det orangea kuvertet hårdbantats och att syftet är att få medborgarna att hämta information och prognoser digitalt.


Pensionsmyndigheten uppger att skälet till att prognosen helt tas bort i det årliga beskedet är att man vill att medborgarna ska logga in på Pensionsmyndighetens webbplats och där få möjlighet att själv göra en prognos över sin kommande ålderspension inklusive tjänstepension.


Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att ana ett annat motiv bakom Pensionsmyndighetens, som Aftonbladet uttrycker det, hårdbantade orangea kuvert. Orsaken till att myndigheten inte längre vill serva medborgarna med en prognos över den allmänna pensionen är helt enkelt att prognoserna ser så dåliga ut i medborgarnas ögon att Pensionsmyndigheten funnit att de förväntade pensionsbeloppen måste presenteras så att säga inlindade tillsammans med prognosen för tjänstepensionen, för att allmänhetens förtroende för den allmänna pensionen inte ska sjunka till oacceptabla nivåer.


Det är också ett sätt att lösa medborgarnas oro över de framtida pensionsnivåerna i den allmänna pensionen. Man låter helt enkelt bli att redovisa en prognos! Mycket anmärkningsvärt, enligt min åsikt. När prognosen visar för låga belopp, då ”förbättrar” myndigheten informationen genom att ta bort den. Ska detta agerande föreställa modernt och anpassat till medborgarna? Om för få medborgare tidigare öppnat de utskickade kuverten, hur många kommer nu att aktivt logga in och göra en prognos?


Om man för ett ögonblick bortser från alla de problem som ligger i att Pensionsmyndigheten ska redovisa vad andra, från Pensionsmyndigheten helt fristående, aktörer kan tänkas komma att utbetala i tjänstepension (prognosen över tjänstepensionen måste med nödvändighet till viss del göras schablonmässig), är det givetvis bra att Pensionsmyndigheten strävar efter att ge medborgarna en helhetsbild över den framtida pensionen.


Att Pensionsmyndigheten i hastigheten ”glömmer bort” att skicka med en skriftlig prognos över sin egen, för många medborgare helt dominerande pensionsdel, den allmänna pensionen, är dock inget mindre än en skandal.

 / Svante Uhlin, Pensionsexpert OFR, 21 februari

 

 

 

 

 

 

Pensions(o)vanor

Pensionsmyndighetens färska analys av bland annat de nya flexpensionslösningarna på tjänstepensionsområdet, Flexpension och delpension. En översikt inom de fyra stora avtalsområdena samt pressmeddelande från samma myndighet den 12 september, visar att statsmakterna oroar sig över att medborgarna kommer att behålla (o)vanan att gå i pension tidigare än vad myndigheten ser som önskvärt. (mer…)

Arbetslivet må vara ojämställt men tjänstepensionerna är det inte!

De fackliga tjänstepensionsavtalen är jämställda och inte alls ojämställda som Annika Hirvonen Falk (Mp) påstår i sin debattartikel på Dagens Arena. Att OFR skulle teckna tjänstepensionsavtal som missgynnar kvinnor är ett påstående som faller på sin egen orimlighet — det stämmer helt enkelt inte! (mer…)

Ålderspension Flex – ny pensionsförmån för unga i staten!

Du som är född 1988 eller senare, det vill säga är 28 år eller yngre 2016, och jobbar inom staten kommer att ha en ”extra påse” med pensionspengar som kan användas de sista åren före din pensionering. (mer…)

Se över efterlevandeskyddet för dina närmaste – men betala inte för mer än du behöver

För dig som arbetar i offentlig sektor kan – om du skulle avlida – det lagstadgade ekonomiska skyddet tillsammans med det skydd du har genom din anställning vara tillräckligt, – tjänstepension i form av efterlevandepension och eventuellt ett återbetalningsskydd i ditt ålderspensionssparande samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL), men det gäller långt ifrån för alla.

(mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Lars Fresker

Ordförande

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Karin Lundmark

Kommunikationsansvarig

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert