Kommunal och statlig pension

I samband med Tjänstepensionens dag vill vi lyfta fram den information vi har om kommunal och statlig pension. OFR har i uppdrag att utveckla de kollektivavtalade pensionerna både inom det kommunala och statliga området.

Inom det kommunala området finns två aktuella avtal; AKAP-KL och KAP-KL. Här har vi samlat information om de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Inom det statliga området är det avtalen PA 03 och PA 16 som är aktuella. Här har vi samlat information om de statliga pensionsavtalen.

I vår ordlista har vi samlat olika begrepp som är aktuella inom pensionsområdet.

 

Tjänstepensionens dag 27 september

Den 27 september är det dags för Tjänstepensionens dag igen. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension. I år står ett tjugotal aktörer bakom temadagen; fackliga organisationer, arbetsgivare, pensionsförvaltare och myndigheter.

OFR har i uppdrag att utveckla de kollektivavtalade pensionerna inom båda kommunal och statlig sektor och firar Tjänstepensionens dag hela veckan genom att lyfta fram det material vi har inom båda områdena.

Fortsätt läsa Tjänstepensionens dag 27 september

Hälso- och sjukvård

Vårdförbundet och Fysioterapeuterna ingår i förbundsområde Hälso- och sjukvård som organiserar drygt 87 000 medlemmar inom OFRs kommunala medlemssektor. Nuvarande huvudöverenskommelse löper ut den 31 mars 2019.

Samlat avtalstryck

LAG OCH AVTAL – AVTAL för förbundsområde Hälso- och sjukvård 2014

ul-li-bla_10x10 KHA

ul-li-bla_10x10 HÖK 11

ul-li-bla_10x10 AB

ul-li-bla_10x10 FAS 05

Kommunalt huvudavtal

KHA, 1999

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

HÖK 2016 i lydelse fr.o.m 2017-04-01

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser i lydelse 2014-10-01
Protokollsanteckningar till ändringar i AB 2013-04-01
Bilaga D – Anställning i personalpool
Bilaga L – Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet
Bilaga U – Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

I nuvarande avtal hänvisas till §29 Mom. 1 anmäkningen. Finns i nedanstående avtal

AB i lydelse (2010-04-01 t.o.m. 2012-04-30)

AB i lydelse (2012-05-01 -2013-03-31)

Arbetsmiljöavtal

FAS 05, Förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i kommuner, landsting och regioner

Pension och Försäkring

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL p.g.a. GDPR 2018-05-21
Överenskommelse om ändringar i KAP-KL 2017-04-27
KAP-KL 2013-10-04
KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19
Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av familjeskydd m.m. 2017-12-18
Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av kvartalsförmedling samt förändrade anslutningsvillkor m.m. 2017-04-27
AKAP-KL 2013-12-17
AKAP-KL 2013-10-04
Familjeskydd (AKAP-KL) fr.o.m. 1 januari 2018. Förhandlingsprotokoll.
Pension till efterlevande (AKAP-KL). Under 2017. Förhandlingsprotokoll.
Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL

Överenskommelse om införande av Särskild AGS-KL-förmån i AGS-KL. Förhandlingsprotokoll 180302

Överenskommelse om ändring vid villkoren för Avgiftbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL av införande av Särskild AGS-KL-förmån. Förhandlingsprotokoll 180302
Försäkringsskydd vid arbetsskada TFA-KL
Avgiftsbefrielseförsäkringen
Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL
Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Omställningsavtal – KOM-KL 2010
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting AGF-KL
BEA
Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT
Traktamentsavtal, TRAKT 04
Överenskommelse om bilersättningsavtal – BIA 2010
Överenskommelse om Bilersättningsavtal
Bilavtal, Formulär
Överenskommelse om lönestatistik

Allmän kommunal verksamhet

Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet samt Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet samlas i förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Tillsammans representerar förbundsområdet drygt 160 000 anställda inom OFRs kommunala medlemssektor.

Kommunalt huvudavtal

KHA 94, 1999

 

Lag och avtal. Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 2017

Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 2017

 

HÖK 17

HÖK17

 

Arbetsmiljöavtal

FAS 05 Förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i kommuner, landsting och regioner, 2005

 

Pension och Försäkring

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL p.g.a. GDPR 2018-05-21
Överenskommelse om ändringar i KAP-KL 2017-04-27
KAP-KL 2013-10-04
KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19
Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av familjeskydd m.m. 2017-12-18
Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av kvartalsförmedling samt förändrade anslutningsvillkor m.m. 2017-04-27
AKAP-KL 2013-12-17
AKAP-KL 2013-10-04
Familjeskydd (AKAP-KL) fr.o.m. 1 januari 2018. Förhandlingsprotokoll.
Pension till efterlevande (AKAP-KL). Under 2017. Förhandlingsprotokoll.
Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL

Överenskommelse om införande av Särskild AGS-KL-förmån i AGS-KL. Förhandlingsprotokoll 180302

Överenskommelse om ändring vid villkoren för Avgiftbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL av införande av Särskild AGS-KL-förmån. Förhandlingsprotokoll 180302
Försäkringsskydd vid arbetsskada TFA-KL
Avgiftsbefrielseförsäkringen
Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL
Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

 

Övrigt

Omställningsavtal – KOM-KL 2010
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting AGF-KL
AFF/LAFF; Kollektivavtal om fackliga förtroendemän
Korrigering av preliminär lön
Överenskommelse om bilersättningsavtal – BIA 2010
Bilavtal Formulär
Överenskommelse om lönestatistik