Tjänstepensionens dag 27 september – vi firar i en vecka!

Tillsammans med 19 andra organisationer firar vi Tjänstepensionens dag 27 september. Dagen syftar till att uppmärksamma tjänstepensionens betydelse för den framtida inkomsten som pensionär. Tjänstepensionen behöver bli mer känd eftersom den är viktig del av den totala pensionen. Pengar till tjänstepension betalar arbetsgivaren in – det är arbetsgivarna och fackliga organisationer som förhandlar fram tjänstepensionsavtalen.

På Tjänstepensionens dags webbplats finns allmän information om tjänstepensionsavtalen och värdefulla tips från olika pensionsexperter. Kika gärna in!

 

Ny uppdaterad Branschfakta!

Nu har vi uppdaterat Branschfakta med aktuella siffror för primärkommunal, landstingskommunal och statlig sektor. Här hittar du bl.a. utbildningsnivåer, medellöner och lönenivåer. Se branschfakta!

OFR välkomnar högre avsättning till allmän pension

Idag kom det glädjande beskedet att Socialdemokraterna lovar att höja avsättningarna till den allmänna pensionen.

Fortsätt läsa OFR välkomnar högre avsättning till allmän pension

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingsområdet som innebär att  tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Fortsätt läsa Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

Debatt: Orimligt att Sveriges pensionssystem urholkas

Det allmänna pensionssystemet, som ska garantera en ekonomiskt trygg ålderdom för alla som arbetar, står inför enorma utmaningar. Tillförs inte mer resurser till systemet riskerar det att på längre sikt ge pensioner som inte går att leva på. Våra beslutsfattare måste inse detta och tillföra de resurser som krävs för att trygga framtida pensioner. Det skriver OFR, PTK och TCO i en debattartikel.

Fortsätt läsa Debatt: Orimligt att Sveriges pensionssystem urholkas

Ny försäkringsförmån för kommun- och landstingsanställda vid längre sjukdom

Från och med 1 juni har försäkringsvillkoret för AGS-KL (Avtalsförsäkring som kompletterar sjuklön) ändrats. De nya villkoren gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag som omfattas av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser.  För att få den nya förmånen måste arbetstagaren ansöka om ersättningen hos AFA Försäkring som har i uppdrag av arbetsmarknadens parter att sköta administrationen av försäkringen. Fortsätt läsa Ny försäkringsförmån för kommun- och landstingsanställda vid längre sjukdom

Nytt avsnitt av OFR-podden!

Digitaliseringen av arbetslivet – möjligheter och utmaningar
Niklas Cserhalmi, direktör vid Arbetets museum, och Anneli Hagberg, enhetschef och strateg på Vision, intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR, om digitaliseringen av vårt arbetsliv och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför.
Gå in och lyssna här.

Avtalet försäkrar 2018

Årets version av Avtalet försäkrar – För kommun- och landstings/regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här.

AID är reviderat

Det partsgemensamma klassificeringssystemet för gruppering av arbetsuppgifter, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är reviderat. Efter en längre tids översynsarbete i den partsgemensamma statistikkommitteén kan nu ett uppdaterat AID lanseras. Nya etiketter har tillkommit, några etiketter har strukits och många etiketter har fått nya eller förändrade benämningar och/eller beskrivningar. Fortsätt läsa AID är reviderat

Evalena Ödman ny förbundsjurist

Vi välkomnar vår nya förbundsjurist Evalena Ödman till OFR. Närmast kommer Evalena från Diskrimineringsombudsmannen där hon utredde anmälningar om diskrimineringar i arbetslivet. Evalena, som är 53 år, har tidigare varit ombudsman vid KyrkA och har också erfarenhet från LO-TCO Rättsskydd där hon var förbundsjurist i åtta år.

Fortsätt läsa Evalena Ödman ny förbundsjurist