Systematiskt arbetsmiljöarbete – Metoden för en bättre arbetsdag

På uppdrag av – och i samarbete  – med förbunden har vi tagit fram en folder hur man kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.  Vi riktar oss till skyddsombud, andra förtroendevalda och till de som allmänt är intresserade av arbetsmiljöfrågor.

Vill du beställa foldern ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

PowerPoint-bilder i pdf-format Vad är diskriminering?

PowerPoint-bilder (PDF) med anteckningsmöjligheter för deltagarna i kurs om diskrimineringslagen. Bilderna bygger på OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok.

Bild 1

 

PowerPoint-presentation Vad är diskriminering?

PowerPoint-presentation för utbildare att använda vid kurser om diskrimineringslagen. Bilderna bygger på OFRs handbok om diskriminering Vad är diskriminering? – En facklig handbok.

Powerpoint diskriminering

Studiehandledning till OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok

Studiehandledning för utbildaren. Innehåller förslag på utbildningsschema och diskussionsteman.

Studiehandledning Diskriminering01

 

Diskussionsfrågor till OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok

Fiktiva fall av diskriminering som kan användas som diskussionsunderlag under utbildningen om diskrimineringslagen.

diskussionsfragor-diskrimineringsboken01

21 nyheter i diskrimineringslagen som berör arbetslivet!

I Jaime Aleites blogg  kan du läsa om nyheter i diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017.

21nyheter

Läs mer →

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Handboken är ett led i OFRs arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Boken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på  arbetsplatsen. Manus är skrivet av Lena Svenaeus tidigare Jämo.

Vill du beställa handboken ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

OFR-Diskri-Omslag

Handlingsplan och ärendehantering av kränkande särbehandling och trakasserier

Handlingsplanen utgår från de lagkrav som finns i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) och diskrimineringslagen. Ladda ner härifrån.

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan användas vid exempelvis möten mellan skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter.

Ladda ner den härifrån.

SAM + OSA = BRA ARBETSMILJÖ version 2.0

En uppdaterad version av vår folder (våren 2017)som beskriver hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vill du beställa den ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns foldern inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.