PowerPoint-bilder i pdf-format Vad är diskriminering?

PowerPoint-bilder (PDF) med anteckningsmöjligheter för deltagarna i kurs om diskrimineringslagen. Bilderna bygger på OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok.

Bild 1

 

PowerPoint-presentation Vad är diskriminering?

PowerPoint-presentation för utbildare att använda vid kurser om diskrimineringslagen. Bilderna bygger på OFRs handbok om diskriminering Vad är diskriminering? – En facklig handbok.

Powerpoint diskriminering

Studiehandledning till OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok

Studiehandledning för utbildaren. Innehåller förslag på utbildningsschema och diskussionsteman.

Studiehandledning Diskriminering01

 

Diskussionsfrågor till OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok

Fiktiva fall av diskriminering som kan användas som diskussionsunderlag under utbildningen om diskrimineringslagen.

diskussionsfragor-diskrimineringsboken01

21 nyheter i diskrimineringslagen som berör arbetslivet!

I Jaime Aleites blogg  kan du läsa om nyheter i diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017.

21nyheter

Läs mer →

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Handboken är ett led i OFRs arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Boken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på  arbetsplatsen. Manus är skrivet av Lena Svenaeus tidigare Jämo.

Vill du beställa handboken ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

OFR-Diskri-Omslag

Handlingsplan och ärendehantering av kränkande särbehandling och trakasserier

Handlingsplanen utgår från de lagkrav som finns i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) och diskrimineringslagen. Ladda ner härifrån.

En lathund om hur man hanterar kränkande behandling

OFR har i samarbete med ett antal av medlemsförbunden tagit fram en folder om hur man hanterar kränkande behandling. Foldern vänder sig till dem som är utsatta för kränkande behandling, fackligt förtroendevalda, chefer och till skyddsombud.

Vill du beställa lathunden ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.