,

Diskussionsfrågor till OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok

Fiktiva fall av diskriminering som kan användas som diskussionsunderlag under utbildningen om diskrimineringslagen.

diskussionsfragor-diskrimineringsboken01