, ,

En lathund om hur man hanterar kränkande behandling

OFR har i samarbete med ett antal av medlemsförbunden tagit fram en folder om hur man hanterar kränkande behandling. Foldern vänder sig till dem som är utsatta för kränkande behandling, fackligt förtroendevalda, chefer och till skyddsombud.

Vill du beställa lathunden ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.