, ,

Lag och avtal. Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 2013

Kommunalt Huvudavtal  – KHA 94
HÖK 13
SKLS:s redogörelsetext – HÖK 13
Allmänna bestämmelser, AB. I lydelse fr.o.m 2014-10-01
SKL:s redogörelsetext – AB
Kommunals Bilaga J till AB
Bilersättningsavtalet – BIA
AFF/LAFF
Korrigering av preliminär lön m.m.
KOM-KL
FAS 05