,

PowerPoint-bilder i pdf-format Vad är diskriminering?

PowerPoint-bilder (PDF) med anteckningsmöjligheter för deltagarna i kurs om diskrimineringslagen. Bilderna bygger på OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok.

Bild 1