,

PowerPoint-presentation Vad är diskriminering?

PowerPoint-presentation för utbildare att använda vid kurser om diskrimineringslagen. Bilderna bygger på OFRs handbok om diskriminering Vad är diskriminering? – En facklig handbok.

Powerpoint diskriminering