,

Studiehandledning till OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok

Studiehandledning för utbildaren. Innehåller förslag på utbildningsschema och diskussionsteman.

Studiehandledning Diskriminering01