, , ,

Systematiskt arbetsmiljöarbete – gör så här!

OFR har i samarbete med de kommunala medlemsförbunden tagit fram en folder om hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Vill du beställa foldern ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.