,

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Handboken är ett led i OFRs arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Boken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på  arbetsplatsen. Manus är skrivet av Lena Svenaeus tidigare Jämo.

Vill du beställa handboken ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

OFR-Diskri-Omslag