OFRs stadgar reviderades den 28 april 2017 då Reservofficerarna blev medlem i OFR. OFRs förbundsområden har egna stadgar som det beslutas om inom respektive förbundsområde.

OFRs stadgar