170518  Kampanjen Intressant vetande vill öka kännedomen om de kollektivavtalade försäkringar som finns inom kommunal sektor.

170428 Reservofficerarna blir ny medlem i OFR från och med 28 april 2017.