OSA_figur2-liten

Vi har i samarbete med våra medlemsförbund tagit fram material om Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Är du medlem i något av våra medlemsförbund tar du en kontakt med förbundet om du önskar beställa lathunden.

SAM + OSA = BRA ARBETSMILJÖ version 2.0.  En uppdaterad version av vår lathund som beskriver hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete – gör så här! En lathund med checklistor som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA). Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan användas vid exempelvis möten mellan skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter.

 

Handlingsplan och ärendehantering av kränkande särbehandling och trakasserier. Checklistan utgår från de lagkrav som finns i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) och diskrimineringslagen.

 

OFR-bloggen. Varför har det tagit år att ta fram OSA?