Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)  är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation  som samlar 16 fackförbund  inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behålle en stark självständighet. Tillsammans skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor.

Inom ramen för vår verksamhet ger medlemsförbunden OFRs kansli olika uppdrag. Vi representerar också OFR-förbunden i olika nämnder och beredningsgrupper.

OFRs samverkansuppdrag

Pension

Försäkring

Omställning

Arbetsmiljö

Lönestatistik

Offentlig sektors utveckling

Vad gör vi?

  • Vi utför förhandlingsuppdrag
  • Vi utreder och utvärderar frågor som är av intresse
  • Vi bevakar och rapporterar om relevanta frågor kopplat till samverkansområdena
  • Vi samordnar förbundsövergipande kommunikationsinsatser
  • Vi erbjuder en arena för dialog