OFR följer utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och arbetar bland annat med frågor rörande prevention, rehabilitering och trygghet. Vårt arbete förankras regelbundet hos representanter från medlemsförbunden.

På uppdrag av Vision och Akademikerförbundet SSR ingår OFR i AFAs beredningsgrupp för preventionsarbete inom KL-området (kommun och landsting).

OFR har i samarbete med medlemsförbunden tagit fram material  kring den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015: 4) OSA.

Till information om OSA och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).