OFR har i uppdrag att utveckla de kollektivavtalade pensionerna både inom det kommunala och statliga området.  Det är OFR som på uppdrag av medlemsförbunden har förhandlat fram de kommunala tjänstepensionsavtalen AKAP-KL (för födda 1986 eller senare) KAP-KL (för födda 1986 eller tidigare) och de statliga pensionsavtalen PA 03 och PA 16. I vårt uppdrag ingår också att förvalta och ständigt se över pensionsavtalen.  

Det finns beredningsgrupper inom både det kommunala och statliga området där pensions- och försäkringsfrågor behandlas tillsammans med representanter för förbunden. Beredningsgrupperna leds av en pensionsexpert från OFR.

Partsgemensamma nämnder

OFR är representerat i Pensionsnämnden och i Pensionsnämnden PA 16 där frågor om tolkning och tillämpning av avtal hanteras.

ul-li-bla_10x10 Ordlista pensioner