Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där kommunala pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna, Fysioterapeuterna och Teaterförbundet för scen och film. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

 

På gång

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas. I januari 2018 uppmärksammades att många pensionärer som omfattas av de äldre tjänstepensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK fick sin tjänstepension kraftigt sänkt. Med kompletteringen av avtalen, som de fackliga parterna nu har kommit överens om tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, kommer inte detta kunna ske i framtiden. Förhandlingar pågår för att hantera ytterligare frågor som hör ihop med dessa äldre avtal. (180920)

Vi har samlat information kring Tjänstepensionavtal med bruttosamordning här.

 

Material

ul-li-bla_10x10 Pressmeddelande: Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landstingNu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

ul-li-bla_10x10 Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA- KL, PAK och LPAK

ul-li-bla_10x10 Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension.  – Förhandlingsprotokoll.

ul-li-bla_10x10  Glädjande besked från SKL angående pensioner!  -Pressmeddelande

ul-li-bla_10x10 28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner – Pressmeddelande

ul-li-bla_10x10 Oväntad pensionssänkning kan drabba äldre kommun- och landstingsanställda

ul-li-bla_10x10 Sänkta avgifter ger högre pension. Partsgemensamt pressmeddelande 

ul-li-bla_10x10 Fördjupad information om förbättringar i de kommunala pensionsavtalen

ul-li-bla_10x10 Den kommunala pensionspyramiden

ul-li-bla_10x10 AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 KAP-KL

ul-li-bla_10x10 Byte från KAP-KL till AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 Familjeskydd

ul-li-bla_10x10 Utdrag ur Pensionsnämndens protokoll

OFRs faktablad – löneväxling

Tryggande i Pacta – Riktlinjer från Pacta 2013-12-12

Förhandlingsordning i pensionsfrågor (uppd 170810)Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA- KL, PAK och LPAK