Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de åtta självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

 

På gång

För närvarande pågår arbete med att lösa utestående frågor från den statliga avtalsrörelsen 2017 som har koppling till tjänstepension och försäkring. Det handlar bland annat om:

checkmark-xxl-50x50 i vilken försäkringsprodukt extra pensionspremier på grund av löneväxling genom lokalt kollektivavtal ska placeras för dem som omfattas av PA 16 Avdelning II,

checkmark-xxl-50x50 en delvis ny reglering av bestämmelserna i Avdelning II för när vissa delar av pensionen får börja tas ut.

checkmark-xxl-50x50 hur lång eller kort utbetalningstiden för pensionen kan vara. Även här gäller detta för dem som omfattas av Avdelning II, dvs. arbetstagare som är födda 1987 eller tidigare.

checkmark-xxl-50x50 mindre korrigeringar när det gäller Personskadeavtalet, PSA.

Diskussionerna med arbetsgivarsidan när det gäller ovanstående frågor har kommit långt men är ännu inte helt avslutade. (180920)

  Material

  Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

  Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före sista december 2002

OFRs faktablad om PA 16

 Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

Valbara bolag i PA 16

FAQ – PA 16

OFRs faktablad om löneväxling statlig sektor

Pressmeddelande 23 februari 2015 – OFR/S,P,O  anslöt sig till PA 16 i efterhand

Vad är PA 03?